Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” jest organizacją typu non-profit, która swoje cele statutowe realizuje prowadząc badania historyczne oraz działając na rzecz ochrony zabytków  architektury – w tym także fortyfikacji i ochrony zabytkowych urządzeń inżynierii miejskiej. Do tej pory głównym tematem naszych zainteresowań były fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Opiekujemy się schronem przeciwlotniczym Luftschutz Deckungsgraben nr 7 w Parku Krakowskim oraz dwoma schronami Regelbau 668 w Rudawie (gmina Zabierzów). Więcej o tej działalności na naszej głównej stronie www.rawelin.org.

W roku 2014 mocno zainteresowaliśmy się schronami przeciwlotniczymi z okresu Zimnej Wojny, głównie tymi zlokalizowanymi na terenie Nowej Huty. Intensywne prace nad tym tematem polegające na inwentaryzacji obiektów, kwerendzie w archiwach oraz gromadzeniu literatury i pamiątek związanych ze schronami z okresu PRL-u zaowocowały powstaniem opracowania o nowohuckich schronach, które było podstawą do remontu schronu w podziemiach kina Światowid oraz wstępem do wystawy "Atomowa groza - schrony w Nowej Hucie" na której prezentowane są eksponaty użyczone przez nasze Stowarzyszenie.

Od 2015 roku dzięki współpracy z Nowym Centrum Administracyjnym sp. z o.o. opracowaliśmy trzy trasy prezentujące budynek Z oraz schrony zlokalizowane pod budynkami Centrum Administracyjnego Kombinatu. Podczas organizowanych spacerów możecie Państwo zobaczyć unikalne wnętrze budynku Z, jednego z najbardziej charakterystycznych przykładów polskiej architektury socrealistycznej, jeden z najciekawszych w Polsce schronów z zachowanym z kompletnym wyposażeniem Stanowiskiem Dowodzenia Kombinatem oraz typowy schron dla pracowników z wystawą sprzętu Obrony Cywilnej.

We wnętrzach budynku Z Centrum Administracyjnego przygotowaliśmy również arenę do paintballu laserowego zachowując unikalny charakter tego miejsca. Powstało dzięki temu idealne miejsce do zorganizowania imprezy okolicznościowej czy spotkania ze znajomymi, które połączyć można np ze zwiedzaniem schronów czy wnętrz budynku.

Zwiedzanie schronów oraz wszelkie inne imprezy towarzyszące Stowarzyszenie realizuje na zasadach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w związku z tym wszelkie pobierane od uczestników opłaty są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania tych obiektów oraz organizacji zwiedzania.

 

logoRlogoNCA