Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” jest organizacją typu non-profit, która swoje cele statutowe realizuje prowadząc badania historyczne oraz działając na rzecz ochrony zabytków  architektury – w tym także fortyfikacji i ochrony zabytkowych urządzeń inżynierii miejskiej. Do tej pory głównym tematem naszych zainteresowań były fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Opiekujemy się schronem przeciwlotniczym Luftschutz Deckungsgraben nr 7 w Parku Krakowskim oraz dwoma schronami Regelbau 668 w Rudawie (gmina Zabierzów). Więcej o tej działalności na naszej głównej stronie www.rawelin.org.

W roku 2014 mocno zainteresowaliśmy się schronami przeciwlotniczymi z okresu Zimnej Wojny, głównie tymi zlokalizowanymi na terenie Nowej Huty. Intensywne prace nad tym tematem polegające na inwentaryzacji obiektów, kwerendzie w archiwach oraz gromadzeniu literatury i pamiątek związanych ze schronami z okresu PRL-u zaowocowały powstaniem opracowania o nowohuckich schronach, które było podstawą do remontu schronu w podziemiach kina Światowid oraz wstępem do wystawy "Atomowa groza - schrony w Nowej Hucie" na której prezentowane są eksponaty użyczone przez nasze Stowarzyszenie.

Od 2015 roku dzięki współpracy z Nowym Centrum Administracyjnym sp. z o.o. opracowaliśmy trzy trasy prezentujące budynek Z oraz schrony zlokalizowane pod budynkami Centrum Administracyjnego Kombinatu. Podczas organizowanych spacerów możecie Państwo zobaczyć unikalne wnętrze budynku Z, jednego z najbardziej charakterystycznych przykładów polskiej architektury socrealistycznej, jeden z najciekawszych w Polsce schronów z zachowanym z kompletnym wyposażeniem Stanowiskiem Dowodzenia Kombinatem oraz typowy schron dla pracowników z wystawą sprzętu Obrony Cywilnej.

W roku 2018 podpisaliśmy umowę ze Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Nowej Hucie, dzięki której od czerwca 2018 roku udostępniamy do zwiedzania schron mieszczący się w podziemiach szpitala, w którym zlokalizowany miał być Oddział Pierwszej Pomocy Medycznej.

Z racji obsługi ruchu turystycznego na obiektach z okresu I i II wojny światowej oraz zimnej wojny, od połowy roku 2017 zebraliśmy całość naszej działalności związanej z udostępnianiem obiektów historycznych w jeden projekt "Śladami trzech wojen".

Zwiedzanie schronów oraz wszelkie inne imprezy towarzyszące Stowarzyszenie realizuje na zasadach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w związku z tym wszelkie pobierane od uczestników opłaty są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania tych obiektów oraz organizacji zwiedzania.

logoR logo2 logoNCA